JAN RASCH
fotografie & video

Série snímků zachycuje proměny městské krajiny, která je naší součástí. Místa, které známe, se pomalu mění a nové vrstvy překrývají ty staré. Na pozadí kulis, vznikají nové příběhy, které nás utváří. Série volně navazuje na autory Jana Reicha a Josefa Sudka, kteří jsou pro mě inspirací.