Od rána do rána. Vaše akce dokumentujeme 24 hodin nonstop.

- na akci přicházíme s předstihem a hlavně včas
- seznámení s harmogramem je samozřejmostí
- fotografie odevzdáváme vybrané a zpracované podle domluvy
- na velké akce zajistíme dostatečný počet fotografů a kameramanů